Nie znalazłeś interesującej oferty pracy?

Zachęcamy do pozostawienia nam swojego CV:


Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji organizowanych przez AutoGT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-301), ul. Połczyńska 95. Podanie danych jest dobrowolne. Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie.
Administratorem danych jest AutoGT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-301), ul.Połczyńska 95. Dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora. Dane mogą zostać przekazane do odbiorców (upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa lub związanych umową z Administratorem) jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego i przeniesienia danych. Dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

Skontaktuj się z nami
Połczyńska 95
01-301 Warszawa
22 533 11 99